Nosturipyörien sorbiittisointi

Tulosta

Sorbiittisointi on teräksen erikoislämpökäsittelytapaa, jonka aikana teräs kuumennetaan yli kriittisen lämpötilaan ja jäähdytetään 100...600°С/min nopeudella (ilmavirran tai kuuman nesteen 300..500°С avulla).

Nosturin pyörät ja komponentit, nosturipyörien sorbiittisointi Tehnolotiltä  Taotut nosturipyörät, sorbiittisointi ja koneistus

Sorbiittisoinnin tavoitteena
on sorbiitin tai troostitin kiderakenteiden saattaminen homogeeniseen tilaan, jolloin saadaan korkea lujuus ja kulutuskestävyys. Käytetään nosturipyörien, kiskojen, hammaspyörien ja muiden tuotteiden käsittelyssä silloin, kun tuotteille esitetään korkeat vaatimukset.

Nosturipyörien sorbiittisoinnilla saadaan suuri kulutuskestävyys pehmeällä navalla.

Teknolit tarjoaa nosturipyörien sorbiittisointipalveluja, nosturipyörien max 900 mm ja paino max 1000 kg.

Monien asiantuntijoiden mielestä nosturipyörien sorbiittisointi on optimaalinen lämpökäsittelytapa, jolla on huomattavia etuja verrattuna tilavuus- ja korkeataajuuskarkaisuun.Ylöspäin